नेपाल रिपब्लिक मिडियाको IPO बाट उठेको रकम खर्च गर्ने योजना

कम्पनीले सार्वजनिक गरेको आह्वानपत्रमा राखिएको विवरण अनुसार