Återkallade körkort i riket första halvåret 2019-2023

Återkallade körkort av Transportstyrelsen första halvåren från och med 2019-2023 i hela Sverige. *Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelser.