Formació assolida en la població de 15 anys o més segons nacionalitat a Catalunya l'any 2020