Den minste gruppa ramma lengst

Kor mange elevar har vore ramma av streiken, kor lenge?