Catalunya

2022

La distribució de la població estrangera en Catalunya és irregular, centrant-se més en les capitals de comarca, Costa Brava i sud de Catalunya.