La renda mitjana per llar va oscil·lar entre 21 489 € i 73 201 €. Les rendes més baixes es donen al sud del país abraçant gran part de la província de Tarragona i el sud de Lleida. Per altra banda, els voltants de Barcelona i Girona presenten les rendes més altes, a les que és sumen municipis de la Cerdanya i la Val d'Aran